Radka Korandová

 

STUDIA

2019- 2021
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/ ateliér Reklamní fotografie / Magisterské studium

2016- 2019
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně/ ateliér Reklamní fotografie / Bakalářské studium

2014- 2016
Centrum odborné přípravy technickohospodářské/ Fotograf

2012- 2014
Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská/ Filmová a televizní tvorba

 

VÝSTAVY

září 2019
Výstava Divadelní fotografie pro festival Divadlo, vybrané práce Ateliéru reklamní fotografie a fotografické
konzervatoře Hradec Králové / Vernisáž 11. 9. 2019

srpen 2019
Výstava s pod názvem DEKÁDY v galerii ZA5DVANÁCT, propojení fotografie a obrazů, Radka Korandová se
souborem: Křidýlko nebo stehýnko a David Fuxa se souborem: Inver/ Vernisáž 16. 8. 2019

listopad 2018
Antropocen v Rainbow gallery, výstava vybraných prací Ateliéru Reklamní Fotografii v rámci projektu
Antropocen/ Vernisáž 2. 11. 2018

srpen 2017
Kafka v Siřimi Tři výstavy, společná výstava vybraných prací Ateliéru Reklamní Fotografie k projektu Doupě/
Vernisáž 19.8.2017

květen 2017
Výstava pod názvem SELEKCE střední školy technickohospodářské v Galerii 9/ vernisáž dne 30.5. 2017